Prawo administracyjne


Pomoc udzielana przez Kancelarię Adwokacką Marleny Żelazny-Serczyk w zakresie prawa administracyjnego obejmuje przede wszystkim reprezentowanie stron – tak na etapie postępowania administracyjnego, jak również sądowoadministracyjnego. Adwokat, występujący w charakterze pełnomocnika, reprezentuje interesy Klienta także przed organami administracyjnymi.

Każda sprawa i problem prawny jest przez Kancelarię analizowany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich, uczestniczących w sprawie aspektów. Na podstawie wnikliwej analizy dobierane jest najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie, pozwalające mu w możliwie jak najskuteczniejszy sposób zabezpieczyć swoje interesy.

W zakresie prawa administracyjnego wsparcie udzielane przez prawników dotyczy m.in.:

  • postępowania inwestycyjnego oraz konieczności ubiegania się o pozwolenia inwestycyjne,
  • postępowania podatkowego,
  • wniosków o pozwolenia,
  • wniosków o koncesję.

Kancelaria reprezentuje także swoich Klientów w sprawach, w których pragną oni złożyć skargę na bezczynność lub przewlekłość prowadzonego przez organ administracyjny postepowania, wskutek czego cierpią na tym ich interesy. Oprócz tego adwokat podejmuje się także przygotowania w imieniu Klientów wniosków o wznowienie postępowania, odwołań od decyzji organów administracyjnych, czy też innych pism.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego.