Prawo cywilne


Pełna obsługa prawna w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, a obejmującą udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów w sprawach sądowych. W zakresie prawa cywilnego również sporządzanie i opiniowanie pism oraz wszelkich umów powszechnie występujących w obrocie cywilnym.

W szczególności Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach:

 • o zapłatę,
 • o ochronę własności,
 • o stwierdzenie zasiedzenia,
 • o rozgraniczenie,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o służebność (przesyłu, przejazdu, przechodu, drogi koniecznej),
 • o uwłaszczenie,
 • o eksmisję,
 • z zakresy prawa lokalowego,
 • z tytułu najmu (o zapłatę czynszu),
 • o wydanie, naruszenie posiadania,
 • o odszkodowanie za bezumowne korzystanie,
 • o odszkodowanie a wypadki komunikacyjne i szkody na osobie,
 • o odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym,
 • o zadośćuczynienie,
 • o błędy medyczne,
 • o uznanie orzeczenia zagranicznego na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
 • wieczystoksięgowych (hipoteka),
 • o zawezwanie do próby ugodowej,

Obecność adwokata w postępowaniu cywilnym daje poczucie komfortu. Dla klienta często samo istnienie sporu sądowego jest mocno stresujące. Dodatkowo stopień skomplikowania procedury cywilnej zwykle budzi niepokój i dezorientację. Dlatego klient decydując się na działanie z pełnomocnikiem jest w stanie uchronić się przed nieodwracalnymi skutkami poczynań własnych czy przeciwnika procesowego.

Adwokat Marlena Żelazny-Serczyk prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego.