Prawo pracy


Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców w postępowaniach przedsądowych i sądowych z zakresu prawa pracy. Udziela porad w bieżących problemach, dokonuje oceny umów i dokumentów o charakterze prawnym (sprawdza ich zgodność z obowiązującymi przepisami), jak również podejmuje się stałej współpracy, w trakcie której jest w stanie udzielić wieloaspektowego wsparcia.

Pomoc prawna realizowana przez Kancelarię adwokat Marleny Żelazny-Serczyk w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych określających stosunek pracy,
  • pozwy ze stosunku pracy,
  • pozwy o zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • pozwy o odszkodowanie i przywrócenie do pracy,
  • zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy.

Misją Kancelarii jest w możliwie jak najskuteczniejszy sposób zatroszczyć się i zabezpieczyć interesy Klienta. Kancelaria działa nie tylko na terenie Krakowa, ale podejmuje się obsługi Klientów z obszaru całego województwa małopolskiego.