Prawo karne


Obrona w sprawach karnych oraz reprezentowanie klientów pokrzywdzonych popełnionym przestępstwem, w każdym stadium postępowania karnego, zarówno przed sądami jak i organami ścigania. Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w takich obszarach jak:

  • prawo karne materialne i procesowe (przestępstwa i wykroczenia),
  • prawko karne wykonawcze,
  • odroczenie wykonania kary,
  • przerwa w wykonaniu kary,
  • dozór elektroniczny,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego