Prawo rodzinne


Reprezentowanie i udzielanie wszelkich porad w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, które ze względu na jego specyfikę, wymaga nie tylko znajomości stosownych przepisów prawa, ale również dużej wrażliwości.

W szczególności Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy:

  • o rozwód,
  • o separację,
  • o ustalenie kontaktów,
  • o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • o alimenty,
  • o adopcję,
  • z zakresu opieki i kurateli,
  • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa),
  • o podział majątku wspólnego.

Adwokat Marlena Żelazny-Serczyk posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tak delikatnej materii jaką jest prawo rodzinne.

Rozwód, a co za tym idzie często sprawy alimentów, kontaktów z małoletnimi dziećmi czy podział majątku to tak trudne emocjonalnie sprawy, że wymagają specjalnej staranności ze strony adwokata.

Dążymy do prowadzenia spraw w sposób jak najmniej problematyczny i o ile istnieje taka możliwość, ugodowy. Jednakże, w sytuacjach gdy porozumienie jest wykluczone bronimy interesów klienta z całą stanowczością.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego.